Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 251 - 260

geotropizmus, geotropismus

růstové pohyby rostlin působené gravitací . >> detail

geotyp

populace organizmů vyznačující se určitým genotypem . >> detail

gepard

kočkovitá šelma . >> detail

geriatrie

součást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří . >> detail

gerila, guerilla [gerila]

partyzánská válka . >> detail

germanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvl. německého) . >> detail

germanizace, germanisace

poněmčování, poněmčení . >> detail

germanizmus, germanismus

jazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený . >> detail

germinace

proces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení . >> detail

gerontagogika

vědecká disciplína zabývající se vzdělávání starších (starých) lidí, je součástí andragogiky. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.