Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 261 - 270

geronto-

první část složených slov mající význam stařec, stařecký, stárnutí . >> detail

gerontofilie

sexuální úchylka vyznačující se zájmem o staré osoby . >> detail

gerontokracie

vláda starých . >> detail

gerontologie

obor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří . >> detail

gerontopsychiatrie

součást psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím . >> detail

gerundium

podstatné jméno slovesné blízké infinitivu . >> detail

gerundivum

přídavné jméno slovesné s významem nutnosti . >> detail

gesamtkunstwerk [gezamtkunstverk]

umělecké dílo jako syntéza všech druhů umění . >> detail

gesce

pověření k výkonu určité činnosti . >> detail

gestace

těhotenství u žen, březost u samic, gravidita . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.