Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 321 - 330

globalizace, globalisace

pedagogický postup vycházející při vyučování od celku . >> detail

globální

"souhrnný, celkový, celosvětový; povšechný,zběžný" . >> detail

globetrotter [gloubtrotr]

světoběžník . >> detail

Globica

fotografie: ateliérová velkoformátová kamera na formát 18x24 a 13x18 cm v pojízdném stojanovém rámu.. >> detail

globin

bílkovinná složka hemoglobinu . >> detail

globule

tmavé, kulovité oblasti mezihvězdné hmoty . >> detail

globulin

jednoduchá bílkovina v krevní plazmě . >> detail

glóbus

kulovitý model Země, planet, Měsíce, zdánlivé nebeské koule . >> detail

glomus

klubko, uzlíček . >> detail

Glonass

zkratka pro ruské: Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma. Jedná se o systém družic obíhajících kolem Země, které stejně jako GPS slouží k určení polohy. Vyvinutý je v SSSR a provozován je ruskou armádou. S omezenou přesností je dostupný i civilním uživatelům, zejména skrze chytré telefony (smartphony).. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.