Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 361 - 370

gnóm

nadpřirozená bytost, duch, skřítek . >> detail

gnóma

stručná průpověď, rčení, sentence . >> detail

gnomický

"stručný; jaz. časově neomezený, mimočasový, atemporální (gnómický prézens)" . >> detail

gnómičnost

"1. stručnost, ráz průpovědi; 2. pravidelné opakování děje" . >> detail

gnómon

jednoduché astronomické zařízení určující úhlovou výšku Slunce . >> detail

gnosticizmus, gnosticismus

směr raného křesťanství upřednostňující gnózi . >> detail

gnostický

týkající se gnosticizmu . >> detail

gnotobiologie

nauka o bezmikrobních zvířatech . >> detail

gnóze, gnose

"zření, bezprostřední poznání zejm. duchovních principů; duchovní hnutí pozdního starověku" . >> detail

gnozeologie, gnoseologie

teorie poznání., noetika, epistemologie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.