Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 371 - 380

GNP

Gross National Product, hrubý národní produkt . >> detail

go

stolní desková hra s hracími kameny, původem z Japonska . >> detail

go-in [gouin]

neoprávněné vniknutí demonstrantů do určitého objektu . >> detail

gobelín, goblén

nástěnný koberec . >> detail

gój, gojim

hebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství . >> detail

gól

sport branka . >> detail

golem

podle židovské pověsti magicky oživený umělý člověk z hlíny . >> detail

golet

"1. židovská osada v jinonárodním prostředí; 2. vyhnanství, exil" . >> detail

golf

"1. otevřený mořský záliv; 2. sportovní soutěž, odpalování míčků holí postupně do určených jamek" . >> detail

golfky

sportovní kalhoty stažené pod kolenem . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.