Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 31 - 40

galicizmus, galicismus

jazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený . >> detail

galimatyáš

zmatenina, zmatená směs, slátanina . >> detail

galion

zobákovité zakončení přídě novodobých plachetnic s dekorativní figurínou . >> detail

galizace, galisace

"úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galování" . >> detail

galo-

"první část složených slov mající význam 1. týkající se starověké Galie, Galů, galský; 2. týkající se Francie, Francouzů, francouzský" . >> detail

galon, gallon

americká jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l . >> detail

galop

"kalup; cval; rychlý tanec, kvapík; rychlý, těžký průběh" . >> detail

galoše

gumové boty . >> detail

galování

"úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě; galizace" . >> detail

galuska

speciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.