Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 431 - 440

gradovaný

stupňovaný, zesilovaný . >> detail

gradovat

stupňovat, zesilovat, nabírat na síle, na intenzitě . >> detail

graduace

opatřování měřicích přístrojů stupnicí, graduování . >> detail

graduál

zpěvník mešních písní . >> detail

graduale

část mše . >> detail

gradualizmus, gradualismus

názor o vhodnosti postupné reformy . >> detail

graduovaný

mající ukončené vysokoškolské (akademické) vzdělání;ten kdo úspšně dokončil vysokou školu. >> detail

graduovat

"udělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit; opatřit stupnicí" . >> detail

gradus

stupeň akademické hodnosti, např. bakalář, doktor . >> detail

graf

schematické znázornění vztahů, závislostí, postupů, statistických údajů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.