Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 441 - 450

graf

druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení . >> detail

grafém

grafický nebo písemný znak . >> detail

graffiti [grefíty]

barevným sprejem vyvedený nápis, obrazec, kresba na zdi, dopravním prostředku ap., někdy až uměleckého charakteru . >> detail

grafický

"psaný, písemný; vyjádřený obrázkem, grafem, tiskem; týkající se umělecké kresby nebo reprodukce" . >> detail

grafie

druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk . >> detail

grafika

"umění psaní a kreslení; umělecká reprodukční technika; dílo vzniklé reprodukční technikou;zachycení hlásek písmem" . >> detail

grafikon

přehledné znázornění postupů, dějů, pracovního plánu . >> detail

grafióza, grafiosa

choroba jilmů způsobená parazitickou houbou . >> detail

grafit

šesterečná modifikace uhlíku, tuha . >> detail

grafitizace, grafitisace

"1. odplyňování uhlí; 2. přeměna organických látek na uhlík" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.