Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 471 - 480

grand

"příslušník španělské vysoké šlechty; velkorysý člověk" . >> detail

grand mal [gran mal]

velký epileptický záchvat . >> detail

grand prix [gran pri]

velká cena . >> detail

grand slam [grendslem]

"1. nejvyšší možná hra bridže; 2. Grand Slam. >> detail

grandhotel

hotel špičkové úrovně . >> detail

grandiozita, grandiosita

mohutnost, vznešenost, velkolepost, velkorysost, grandióznost . >> detail

grandiózní, grandiosní

mohutný, vznešený, velkolepý . >> detail

grandle

zub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou . >> detail

grandseigneur [granseňér]

"příslušník někdejší francouzské šlechty; důstojný a vznešený člověk nebo důstojně a vznešeně si počínající" . >> detail

granit

žula . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.