Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 481 - 490

granitoid

hornina žulové struktury . >> detail

grant

finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt . >> detail

granulace

"zrnitost; drcení na zrna, zrnění, granulování" . >> detail

granulát, produkt granulace,

zrnitá, granulovaná hmota . >> detail

granule, granule

"zrno, zrnko, hrudka; světlejší místa tvaru mnohohoúhelníku pozorovaná ve sluneční fotosféře" . >> detail

granulocyt

bílá krvinka s granulemi v cytoplazmě . >> detail

granulom

ohraničený zánět uzlíkového tvaru,charakteristického složení . >> detail

grapefruit [grejpfrut]

jižní ovoce, grep . >> detail

gratias [gráciás]

díky . >> detail

gratifikace

"1. odměna, náhrada; dobrovolné odškodné, sleva z ochoty; zvláštní odměna, čestný dar, ocenění, dobropis; 2. proces nebo stav uspokojení doprovázející určitou činnost" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.