Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 41 - 50

galvanický

elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí . >> detail

galvanizace, galvanisace

"1. elektrolytické pokovování; 2. léčba galvanickým proudem, galvanoterapie" . >> detail

galvanizovna, galvanisovna

dílna, kde se provádí galvanizace . >> detail

galvano-

první část složených slov mající význam galvanický . >> detail

galvanografie

elektrolytický způsob hlubotisku . >> detail

galvanokaustika

elektrolytické leptání kovů . >> detail

galvanometr

přístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí . >> detail

galvanostegie

galvanické nanášení kovových povlaků . >> detail

galvanotaxe

orientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem . >> detail

galvanotypie

elektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.