Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 491 - 500

gratinování

zapékání . >> detail

gratis [grátys]

zdarma, bezplatně, volně . >> detail

gratulace

blahopřání . >> detail

grave

"hud. těžce, vážně, odměřeně, důstojně; skladba nebo úvod skladby v tomto tempu" . >> detail

graves [gráv]

druh bordeauxského vína . >> detail

gravidita

těhotenství . >> detail

gravidní

těhotná (žena) . >> detail

gravimetr

přístroj k měření tíhového zrychlení . >> detail

gravimetrie

část geofyziky zabývající se studiem tvaru a rozměrů Země a jejího vnějšího tíhového pole i teorií přesných tíhových měření . >> detail

gravírování

ozdobné rytí povrchu tvrdých materiálů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.