Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 551 - 560

gruppensex [grupnsex]

skupinový sex . >> detail

gryf

"1. okřídlené fantastické zvíře; 2. grif" . >> detail

guáno

fosforečné hnojivo z trusu mořských ptáků . >> detail

guaraní

měnová jednotka Paraguaye . >> detail

gubernie

"historický správní obvod, vladařství; nejvyšší správní jednotka v carském Rusku" . >> detail

GUI

počítače: zkratka pro anglické: Graphical User Interface, česky: Grafické uživatelské rozhraní. Jedná se o rozhraní, ve kterém uživatel za pomocí interaktivních grafických prvků (tlačítka, posuvníky, formuláře) ovládá počítač - zadává mu příkazy. První GUI vyvinula firma Xerox, masového rozšíření získalo GUI díky firmě Mac a následně díky systému Windows. Pokud nemá systém GUI je nutno jej ovládat z příkazové řádky jak tomu bylo u MS-DOS.. >> detail

guídon [gidon]

protáhlý obdélníkový prapor s vlající částí rozstřiženou na dvě části . >> detail

guilder

surinamský gulden, měnová jednotka Surinamu . >> detail

guitar [gitár]

kytara . >> detail

gula

vpusť do domovní kanalizace pro odpadní a dešťové vody . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.