Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 581 - 590

gynekologie

ženské lékařství, obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou funkčních nebo organických poruch reprodukčních orgánů ženy . >> detail

gynekomastie

vývin poprsí u mužů v důsledku hormonálních poruch . >> detail

gynofobie

chorobný strach muže před ženami . >> detail

gynoid

označení pro humanoidního robota navrženého tak, aby vypadal jako žena. Termín Gynoid vymyslela Gwyneth Jones ve své novele Divine Endurance (1985) jako jistý opak termínu android. Tento termín je totiž díky řecké předpony (andr-) spojován s muži, i když odkazuje na podobnost s lidmi jako takovými.. >> detail

gyps, gips

sádra . >> detail

gypsofilní

rostoucí na půdách bohatých na sádrovec . >> detail

gyrátor

dvojbran měnící zatěžovací imitanci na opačnou . >> detail

gyro-

první část složených slov mající význam kruh . >> detail

gyromantie, gyromancie

věštění z magických kruhů . >> detail

gyros

původně řecké jídlo, maso různých druhů opékané na svisle umístěném rožni, postupně odkrajované . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.