Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 61 - 70

gameball [gembol i gejmbol]

rozhodující podání v tenisové hře, v gamu . >> detail

gamelan [gemilen]

orchestr složený hl. z bicích samoznějících nástrojů . >> detail

gameta

"1. zralá pohlavní buňka; 2. pohlavně diferencované vývojové stadium parazitických prvoků" . >> detail

gametangium

pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety . >> detail

gametofyt

pohlavní generace rostlin, ve které se tvoří gametangia . >> detail

gametogeneze, gametogenese

pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie . >> detail

gamie

druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství . >> detail

gamofobie

chorobný strach ze sňatku . >> detail

gamogonie

pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze . >> detail

gamomanie

chorobná touha po sňatku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.