Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 71 - 80

gándhizmus, gándhismus

filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu . >> detail

gang [geng i gang]

"tlupa, parta; zločinecká organizace" . >> detail

gangliom

nádor nervové uzliny . >> detail

ganglion

"1. nervová uzlina; 2. váček s rosolovitým obsahem v okolí šlachy nebo kloubního disku" . >> detail

ganglioplegikum

látka brzdící převod nervových vzruchů ve vegetativních gangliích . >> detail

gangréna

místní odúmrť tkáně, sněť, druhotně modifikovaná nekróza (hnilobnou infekcí, vysýcháním) . >> detail

gangster [gengstr i gangster]

"bandita, zločinec; člen gangu" . >> detail

gap [gep]

"1. poškozená oblast chromozomu, chromatická léze; 2. mezera, propad; mezera v energetickém spektru supravodičů, energetická mezera" . >> detail

garamond

antikvové tiskové písmo . >> detail

garance, garancie

záruka, zástava, jistota . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.