Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 1 - 10

habán

"1. potomek německých novokřtěnců; 2. dlouhán" . >> detail

habanera

"španělsko-americký dvoudobý tanec volného tempa; hudební skladba téhož charakteru" . >> detail

habdala

židovská děkovná modlitba pronášená pánem domu k ukončení sabatu . >> detail

habilitace

udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent . >> detail

habilitační

mající spojitost s habilitací (docentským řízením).. >> detail

habilitovat

dosáhnout hodnosti docenta . >> detail

hábit

"dlouhý řeholní oděv; splývavé šaty" . >> detail

habitace

"bydlení, obydlí; prostředí bydliště nebo výskytu" . >> detail

habitat

místo výskytu určitého organizmu, biotop . >> detail

habituace

navykání, zdomácňování,přijímání . >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.