Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 91 - 100

haplografie

chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku . >> detail

haploidie

přítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky . >> detail

haplologie

vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči . >> detail

happening [hepenyng]

improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity . >> detail

happy end, happy-end, happyend [hepiend i hepijend]

šťastný konec . >> detail

haprovat

nefungovat, váznout, mít závadu . >> detail

haptalgie

bolestivost při doteku . >> detail

haptický

hmatový, týkající se hmatu . >> detail

haptika

psychologie: způsob zdělení (komunikace) provedený dotykem. Termín vychází z řeckého slova haptein, které znamená dotýkat se. Haptika je součástí nonverbální komunikace. Může se jednat o dotyk, pohlazení, polibek, objetí, ale i facku, políček atd.. >> detail

harač

daň z jednoho obyvatele (daň z hlavy) placená Turkům v době, kdy okupovali část Evropy. Platit musel každý nemuslimský muž, vykupoval se tím z otroctví. Harač byl také důkazem věrnosti sultánovi.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.