Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 111 - 120

harém

"ženská část muslimského domu; souhrnné označení muslimových žen" . >> detail

harfa

drnkací rámový strunný hudební nástroj . >> detail

harlekýn

"1. komická postava italské improvizované komedie; závěs nebo sufita kryjící horní část jeviště; 2. sladký dort s dvoubarevnou šlehačkou" . >> detail

harmatan, harmattan

suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary . >> detail

harmonický

"souzvučný; krásný, souladný, vyrovnaný; mat. určitými způsoby související s periodickým pohybem (kmity, funkcemi)" . >> detail

harmonie

"soulad, dokonalý řád;1. souhrn vztahů mezi tóny, souzvuk nauka o významu a použití akordů; 2. vzájemné zvukové přizpůsobení, připodobnění samohlásek" . >> detail

harmonika

jazýčkový dechový hudební nástroj . >> detail

harmonium

jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí . >> detail

harmonizace, harmonisace

"sladění, uvedení v soulad; opatření melodie akordickým doprovodem" . >> detail

harmonizovat, harmonisovat

"uvádět v soulad; být v souladu, ve shodě; opatřit danou melodií akordickým doprovodem" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.