Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 121 - 130

harmonogram

diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností . >> detail

harmonovat

"být v souladu, ve shodě, harmonizovat; být v souzvuku" . >> detail

harpagon

lakomec . >> detail

harpsichord

strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo . >> detail

harpuna

oštěp zakončený hákem a připojený obv. lanem k lodi . >> detail

haruspex

etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete . >> detail

haruspicium

věštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete . >> detail

hash

česky někdy označován haš. Používá se k porovnávání dat. Jedná se o výstup hašovací funkce (funkce hash), která vstupní data (soubor, textového řetězce atd.) převede dle zřejmého postupu (algoritmu) do podstatně kratšího řetězce (hash-e, haše). Dle tohoto haše je možno daný soubor (či řetězec) identifikovat zda je identický, nezměnil se atd.. >> detail

haskala

směr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století . >> detail

hastrman

vodník . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.