Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 151 - 160

hazard

"1. činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě; vysoké riziko; 2. tech. nežádoucí výstupní signál logického prvku vzniklý nepřesnou synchronizací mezi vstupními signály" . >> detail

HD

počítače: zkratka pro anglické: High Density (česky: vysoká hustota) - přibližuje většinou paměťové média, které mohou obsáhnout velké množství dat. Je u nich tedy vysoká hustota uložených dat.; video technika: zkratka pro anglické: High Definition (česky: vysoké rozlišení) - odkazuje na zařízení (televize, video rekordéry, TV tunery), které podporuje vyšší rozlišení, než standardní televizní (640x480 obrazových bodů). HD může mít 1280x720 nebo 1920x1080 bodů (pixelů).. >> detail

HDP

ekonomie: zkratka pro: Hrubý Domácí Produkt. Jedná se o ekonomický ukazatel, který vyjadřuje výkonnost ekonomiky konkrétního státu. HDP se vypočítá jednoduchým vzorcem: HDP = Produkce minus Mezispotřeba plus Daně z produktů minus Dotace na produkty. Jedná se o ukazatel oblíbený pro možnost snadného porovnávání výkonností ekonomik jednotlivých států. Je to ale do značné mít hrubé číslo, kterému kritici vytýkají např. to, že nezkoumá co bylo vyrobeno a v jaké kvalitě a s jakými dopady na životní prostředí.. >> detail

headhunting [hedhantyng]

přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment . >> detail

headline [hedlajn]

"titulek, nadpis; stručný přehled" . >> detail

hearing [híring]

veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů . >> detail

heavy metal [hevi metal]

hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy . >> detail

hebraizmus, hebraismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený . >> detail

hebreistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa . >> detail

hedge [hedž]

"zeď, ochrana, bariéra; h. obchod. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.