Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 161 - 170

hedofobie

chorobný strach z radosti. >> detail

hédonizmus, hédonismus

pojetí slasti jako nejvyšší hodnoty, dobra . >> detail

hegelovství, heglovství

filozofický systém G. W. F. Hegela . >> detail

hegemon

držitel moci, nadvlády . >> detail

hegemonie

nadvláda, vůdcovství . >> detail

hegemonistický

usilující o vedoucí postavení, hegemonii . >> detail

hegemonní

"související s hegemonem, hegemonů; vedoucí" . >> detail

heika

styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz . >> detail

hejtman

náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí . >> detail

hekatomba, hekatombé

"hromadná oběť; těžké ztráty" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.