Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 171 - 180

hektický

"1. vzrušený, prudký, horečný; 2. souchotinářský; 3. ostře ohraničený (červeň)" . >> detail

hekto-

předpona ve významu násobku 10 na 2 . >> detail

hektografie

rozmnožovací technika pro menší počet otisků . >> detail

helénistický

vztahující se k helénizmu . >> detail

helénizmus, helénismus

"1. období pozdního řeckého starověku; 2. umění a kultura této doby; 3. jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka ze staré řečtiny nebo podle staré řečtiny v něm vytvořený" . >> detail

helénofil

milovník starověkého Řecka nebo starořecké kultury. >> detail

helénský

řecký . >> detail

helfnout

pomoci někomu . >> detail

helikoid

šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka . >> detail

helikon, helikón, heligón

nátrubkový dechový hudební nástroj . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.