Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 181 - 190

helikoplán

letadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou . >> detail

helikoptéra

vrtulník . >> detail

heling

mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování . >> detail

helio-

první část složených slov mající význam slunce, světlo . >> detail

heliocentrický

vztažený ke středu Slunce . >> detail

heliocentrizmus, heliocerrtrismus

teorie pokládající Slunce za střed vesmíru . >> detail

heliofilní

světlomilný, slunomilný, sciofobní . >> detail

heliofobie

únik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu . >> detail

heliofobní

stínomilný, sciofilní . >> detail

heliofyt

světlomilná rostlina . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.