Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 11 - 20

habitualita

vznik návyků . >> detail

habituální

obvyklý, ustálený . >> detail

habitué [abityjé]

každodenní návštěvník,stálý host . >> detail

habitus

celkový vzhled, souhrn zjevných vlastností . >> detail

hacienda

"chata; venkovská usedlost" . >> detail

hack

v počítačové terminologii řešení pro problém, nebo postup, který není elektivní nebo dostatečně elegantní; programovací jazyk vyvinutý společností Facebook, jako dialekt skriptovacího jazyka PHP. Slouží pro tvorbu a provozování dynamických webových stránek a aplikací.;v hovorovém jazyce úspěšný průnik do cizího počítače nebo počítačové sítě;v přeneseném významu mimo oblast počítačů (life hack), způsob jak zvládnout určitý problém jiným, lepším, efektivnějším způsobem. >> detail

hacker [hekr]

počítačový fanda nelegálně pronikající do cizích databank . >> detail

hacking

počítače: neautorizované pronikání po cizích počítačů, sítí nebo systémů. Cílů této činnosti může být více: od finančního zisku prodejem dat nebo získáním výhody plynoucí z vlastnictví těchto dat až po např. cílené poškození daného subjektu. Hacking je protizákonný. Může být motivován i politickým bojem.. >> detail

hacktivismus

termín vzniklý spojením slov hack a aktivismus. Znamená činy a akty provedené za pomoci počítače nebo skrze počítačovou síť, které mají za cíl protestovat, prosazovat určité názory, nebo jiným způsobem oponovat. Tohoto záměru dosahují hackerskými útoky na webové stránky, počítače nebo počítačové sítě státní správy nebo firem a společností . V podstatě se jedná o hackerský útok mající politický (či aktivistický) cíl.. >> detail

hadál

nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.