Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 221 - 230

hematologie

nauka o krvi a krevních chorobách . >> detail

hematom

modřina, krevní podlitina . >> detail

hematomyelie

krevní výron do míchy . >> detail

hematopoéza, hematopoesa

tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba . >> detail

hematurie

příměs krve v moči . >> detail

hemendeks, hemeneks, ham and eggs [hemendegs]

šunka s vejci . >> detail

hemeralopie

šeroslepost . >> detail

hemerofilní

provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní . >> detail

hemi-

první část složených slov mající význam polovina, poloviční . >> detail

hemiachromatopsie

ztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.