Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 231 - 240

hemiatrofie

úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla . >> detail

hemin

složka krevního barviva s trojmocným železem . >> detail

hemiparazit, hemiparasit

poloparazit . >> detail

hemiparéza

částečné ochrnutí poloviny těla . >> detail

hemiplegie

úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla . >> detail

hemisféra

polokoule . >> detail

hemo-, haemo-, hema-, haema-

první část složených slov mající význam krev, krevní . >> detail

hemoblastóza, hemoblastosa

nádorové bujení krvetvorné tkáně . >> detail

hemodynamika

studium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami . >> detail

hemofilie

dědičná chorobná krvácivost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.