Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 281 - 290

heretický

kacířský, takový, který zastává názory odlišné od oficiálních;bludný;v rozporu s pravověrným, ortodoxním. >> detail

heretik

"bludař, kacíř; odpůrce části křesťanské nauky" . >> detail

hereze, herese

"kacířství; porušení nebo snaha o revizi některých dogmat; zastávání názorů odchylných od oficiálních" . >> detail

herkules

silák mohutný člověk . >> detail

herma

hermovka . >> detail

hermafrodit

obojetník, oboupohlavní tvor . >> detail

hermafroditizmus, hermafroditismus-

oboupohlavnost, bisexualita, sexuální náklonnost k oběma pohlavím . >> detail

hermelín

"1. kožešina z hranostaje; 2. měkký sýr s bílou plísní na povrchu" . >> detail

hermeneutika

"1. umění výkladu, interpretace, porozumění; vysvětlení jen pro zasvěcené; 2. teorie snažící se spojovat mimohudební obsah s danými hudebními postupy" . >> detail

hermetický

"1. vzduchotěsně uzavřený, nepropustný; 2. tajný, mystický; 3. odlučující, izolující" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.