Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 291 - 300

hermetizmus, hermetismus

tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců . >> detail

hermovka

bysta přecházející v hranolový sokl, dekorativní nosný architektonický článek herma . >> detail

hernie

vakovité vychlípení pobřišnice,kýla . >> detail

herodeský, herodesovský

připomínající krutostí Herodesa, krutý . >> detail

heroický

hrdinský . >> detail

heroin

opiový alkaloid, diacetylovaný morfin . >> detail

heroina

"1. žena hrdinských vlastností; 2. představitelka hrdinských rolí" . >> detail

heroizmus, heroismus

hrdinství, bohatýrství . >> detail

héros

hrdina, heroj . >> detail

herostratizmus, herostratismus

porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.