Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 301 - 310

herpes

virové puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznice, opar . >> detail

herpetologie

nauka o plazech . >> detail

hertz [herc]

fyzikální jednotka pro frekvenci . >> detail

herynek, herynk

slaneček, nasolený sleď . >> detail

hetéra

"antická milostnice; vzdělaná společnice, kultivovaná přítelkyně" . >> detail

hetérizmus, hetérismus

raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě . >> detail

hetero-

první část složených slov mající význam jiný, různý . >> detail

heterocyklický

související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík . >> detail

heterofág

živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor . >> detail

heterofázie

porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.