Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 311 - 320

heteroforie

porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání . >> detail

heterofylie

různolistost . >> detail

heterogamie

cizosprašnost . >> detail

heterogeneze, heterogenese

teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody . >> detail

heterogenita

různorodost, heterogennost . >> detail

heterogenní

různorodý, různotvárný, nestejnorodý, smíšený . >> detail

heterogonie

různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování . >> detail

heterokarpie

výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci . >> detail

heteroklize, heteroklise

mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost . >> detail

heterolalie

slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.