Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 321 - 330

heterolýza, heterolysa

heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu . >> detail

heteromorfie

mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus . >> detail

heteronomie

"závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům; lék. nahrazení funkce orgánu jiným orgánem" . >> detail

heteronomní

"předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným; podmíněný vnějším popudem" . >> detail

heteronymie

pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů . >> detail

heterosexualita,

"pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví; různopohlavnost" . >> detail

heterosféra

část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí . >> detail

heterosporie

různovýtrusnost . >> detail

heterosugesce

ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou . >> detail

heterotrofie

výživa organickými látkami připravenými jinými organizmy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.