Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 331 - 340

heterotrofní

odkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy . >> detail

heterotropie

zjevné šilhání, strabizmus . >> detail

heteroze, heterose

jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče . >> detail

heterozygot

organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty . >> detail

heuréka

našel jsem, zvolání při nečekaném objevu . >> detail

heuristika

"teorie řešení problémů; neobvyklé řešení" . >> detail

heurizmus, heurismus

pedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků . >> detail

heutagogika

vzdělávání: učení zaměřené na studujícího, jeho potřeby jako středobod svého snažení. Pojem vznikl spojením termínů: heurista (objevovat), ago (vést). Heutagogika je také nazývána jako učení určené samotným studentem. Mohli bychom říci, že to je i učení vedené objevováním. Termín jako první použili Stewart Hase a Chris Kenyon z Southern Cross University v Australii roku 2000. Termín jako takový je poměrně mladý, ale pojmenovává přístup, který je znám již mnoho let.. >> detail

hever

přenosné zdvihadlo, zvedák . >> detail

hexa-

první část složených slov mající význam šest šestinásobný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.