Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 381 - 390

hipodrom

"antické závodiště pro závody na koních a vozech; budova s jízdárnou a stájemi" . >> detail

hipologie

nauka o koních . >> detail

hiporehabilitace

rehabilitace využívající jízdu na koni . >> detail

hippie [hipí], hippies [hipís]

hnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky . >> detail

hippokratický

mající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti . >> detail

HIPS

zkratka pro: Host Intrusion Prevention System (Hostitelský systém pro prevenci vniknutí), jedná se o systém v počítači běžící v reálném čase, který analyzuje chování neznámých programů, nespoléhá se tedy na databázi (např. antivirové) pro zjištění zda je soubor bezpečný nebo ne. Často se na rozhodnutí dotazuje také uživatele, často si také vytváří vlastní databázi bezpečných a případně i nebezpečných programů na daném počítači a to i za pomoci uživatele.. >> detail

hiragana

jedna ze dvou japonských slabičných abeced . >> detail

hirsutizmus, hirsutismus

nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou . >> detail

hispanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa . >> detail

hiss

rušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.