Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 31 - 40

hagiografie

písemnictví s náměty životních osudů a činů světců . >> detail

hagiolatrie

uctívání světců . >> detail

hagiotika

nauka o světcích . >> detail

hajduch

"1. sólový mužský lidový tanec; 2. v Uhrách ozbrojený sluha, dráb; uherský žoldnéř" . >> detail

hajduk, hejduk

lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně . >> detail

hajlovat

zdravit německým pozdravem Heil . >> detail

hajtra

"kůň ve špatném stavu; zchátralina" . >> detail

hajzl

"1. záchod; 2. špatný, zlý člověk, mizera, darebák" . >> detail

haknkrajc

hákový kříž, odznak nacizmu . >> detail

halace

odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.