Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 391 - 400

histamin

silná organická zásada hrající úlohu při vzniku alergií . >> detail

histo-

první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový . >> detail

histogram

sloupkový diagam . >> detail

histologie

nauka o tkáních . >> detail

histolýza, histolysa

rozklad tkáně . >> detail

historicizmus, historicismus

přeceňování významu dějin, historizmus . >> detail

historie

"1. dějepis; 2. dějiny, minulost; 3. historka, příběh" . >> detail

historiografie

dějepisectví . >> detail

historizace, historisace

zdůrazňování, napodobování minulosti . >> detail

historizmus, historismus

"1. zdůrazňování vývoje, minulosti, historicizmus; 2. vědomý návrat ke starším uměleckým slohům; 3. slovo označující zaniklé skutečnosti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.