Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 421 - 430

hold

"1. okázalý projev pocty nebo úcty; 2. výkupné, vynucený poplatek ve válce" . >> detail

holding

právní forma subjektu (holdingová společnost), který svým kapitálem ovládá a kontroluje jiné firmy . >> detail

holendr

technika: mechanický stroj pro mletí surovin, papíroviny při výrobě papíru; stroj pro mletí krup. Tento mlýn se skládal z tvrdého pískovcového kamene, kdy konstrukce byla dřevěná. Aby nedošlo ke vzniku požáru byla na ložiska holendru žlábkem přiváděna voda;dvojitá rozebíratelná spojka používaná pro spojení trubic, jistí ji přesuvná matice;v české lidové tradici označení pro Holanďana. Varianta slova holandr.. >> detail

holistický

celostní, viz i slovo holizmus. >> detail

holizmus, holismus

pojetí celostnosti nabývající nové vývojové kvality, filozofický směr považující celek za něco víc něž pouhý souhrn součástí. >> detail

holo-

první část složených slov mající význam úplný, celý, nedotčený . >> detail

holocaust [holokaust]

"vyvražďování Židů nacisty; zničení, zkáza" . >> detail

holocén

nejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium . >> detail

holofrastický

jaz. mající platnost celé věty . >> detail

holografický

"1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.