Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 431 - 440

holografie

způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem . >> detail

hologram

záznam holografického zobrazení . >> detail

holokarst

úplný kras s dokonalým vývojem všech povrchových i podzemních krasových jevů . >> detail

holos

celek . >> detail

holotyp

geol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu . >> detail

holport

společné držení a užívání něčeho . >> detail

holt, halt

inu, zkrátka a dobře . >> detail

homar

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, humr . >> detail

home care [houmkér]

domácí péče . >> detail

homeless [houmles]

bezdomovec, tulák, obv. městský . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.