Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 441 - 450

homeo-

první část složených slov mající význam stejný . >> detail

homeopatie

léčení podáváním nepatrných dávek léků vycházející ze zásady léčení podobného podobným . >> detail

homeostatický

udržující rovnováhu v určitém rozmezí . >> detail

homeostaze, homeostáze, homeostase, homeostáza, homeostasa

"stálost vnitřního prostředí; stejný stav" . >> detail

homepage

z angl. domácí neboli domovská WWW stránka na internetu, hlavní (úvodní) strana určité WWW stránky (serveru). >> detail

homespun [houmspan i houmspun]

hrubá vlněná tkanina užívaná na oděvy sportovního stylu . >> detail

homiletika

nauka o kazatelském umění . >> detail

homilie

kázání . >> detail

hominidi

čeleď primátů, ke které patří člověk vyspělý . >> detail

hominizace, hominisace

polidštění . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.