Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 451 - 460

homo [homó]

člověk . >> detail

homo aestheticus [homó estetikus]

člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno . >> detail

homo creetor [homó kreátor]

člověk jako bytost schopná tvořit . >> detail

homo faber

člověk kovář, jako bytost vyrábějící . >> detail

homo homini lupus [homó hominý lupus]

člověk člověku vlkem . >> detail

homo ludens [homó ludéns]

člověk jako bytost hravá, schopná činnosti jen pro radost z činnosti samé . >> detail

homo oeconomicus [homó ekonomikus]

člověk jako bytost hospodařící . >> detail

Homo sapiens [homó sapiéns]

"člověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk" . >> detail

homo-

"první část složených slov mající význam 1. shodný, totožný; 2. člověk" . >> detail

homocentrický

soustředěný k člověku, pokládající člověka za střed všeho dění . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.