Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 461 - 470

homocystein

neesenciální sirná aminokyselina vznikající při metabolismu aminokyseliny methioninu. Zvýšené hladiny homocysteinu v krvi zvyšují dle observačních epidemiologických studií nezávisle (na hladině cholesterolu a jiných rizikových faktorech kardiovaskulárních chorob) riziko vzniku onemocnění srdce a cév a přibývá indicií o jeho souvislosti s řadou dalších onemocnění (autoimunitních, nádorových, neurologických aj.). Snížení hodnot homocysteinu dosáhneme zvýšením příjmu vitamínů B12, B6 a kyseliny listové (folátů), případně snížením příjmu živočišných bílkovin.. >> detail

homofobie

slovo složeno z řeckých slov: homo - stejný a phóbos - strach. Jedná se o strach z homosexuality nebo homosexuálně zaměřených osob.. >> detail

homofobní

takový, který má znaky homofobie, tedy strachu z homosexuálně zaměřených jedinců. Tento strach přitom může mít i prvky nenávisti vůči takto zaměřeným osobám.. >> detail

homofon

jazykověda: jazyková jednotka, její tvar nebo slovo, které zní stejně, ale odlišně se píše. Například let X led. Nazývána jsou také nepravá homonyma.. >> detail

homofonie

způsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem . >> detail

homogamie

botanika: současné dozrávání blizen i tyčinek u oboupohlavních květů;genetika:jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem. >> detail

homogamní

botanika: homogamní květ - takový květ, jehož tyčinky i blizny dozrávají současně, takže dochází k samoopylení. >> detail

homogemie

"1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem" . >> detail

homogenita

stejnorodost, homogennost . >> detail

homogenizace, homogenisace

postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs) . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.