Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 491 - 500

homunkulus

alchymisticky vytvořený, umělý člověk . >> detail

honorabilis

ctihodný majetkem nebo postavením . >> detail

honorace

"významná osobnost, panstvo; pocta" . >> detail

honorární

čestný, bezplatný, neplacený, . >> detail

honorář

odměna za výkon svobodného povolání nebo duševní činnosti . >> detail

honoris causa [honózis kauzá]

"vztahující se k poctě, čestný titul; zkratka h. c." . >> detail

honorovat

"zaplatit, odměnit; přijímat a vyplácet směnku" . >> detail

hoper

plovoucí bagr vybavený prostorem pro vytěženou zeminu . >> detail

horda

"banda, cháska, skupina surovců; tlupa nájezdních kočovníků" . >> detail

hóre

v katolické církvi čas modliteb, církevní hodinky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.