Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 511 - 520

horoskop

"schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky; podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu" . >> detail

horoskopie

část astrologie, zabývající se sestavováním horoskopů . >> detail

horror vacui [horor vákuí]

strach z prázdnoty . >> detail

hors ďoeuvres [ordévr]

"předkrm; vedlejší věc, podružná záležitost" . >> detail

horse power, horsepower [hórs paur]

koňská síla, britsko-americká jednotka pro výkon rovná 745,7 wattů, zkratka HP . >> detail

hortologie

nauka o zahradnictví . >> detail

hortus

"zahrada; hnojivo určené pro hnojení okrasných rostlin, zeleniny a ve sklenících" . >> detail

hosana

"pomoz, vysvoboď; sláva; náboženský prosebný nebo oslavný výkřik" . >> detail

hospic

"1. útulek pro pocestné, hospitál; 2. způsob péče o umírající prováděný v instituci (hospici), stacionáři nebo doma, s cílem kvalitně žít až do konce" . >> detail

hospitace

"vzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.