Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 521 - 530

hospitace

"vzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování" . >> detail

hospitál

"1. ve středověku ústav pro nemocné, staré a chudé, špitál; 2. útulek pro pocestné, hospic" . >> detail

hospital [hospitl]

nemocnice . >> detail

hospitalita

pohostinství, pohostinnost . >> detail

hospitalizace, hospitalisace

umístění pacienta v nemocnici . >> detail

hostel [hostl i hostel]

"ubytovna, útulek, studentská kolej; levná turistická noclehárna" . >> detail

hosteska

průvodkyně, společnice . >> detail

hostie

mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla . >> detail

hostilita

"nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným" . >> detail

hot

označení specificky džezové výrazové a zvukové kvality . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.