Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 541 - 550

HTML

zkratka pro: Hyper Text Markup Language (česky: hypertextový značkovací jazyk), jedná se o převažující jazyk pro tvorbu WWW stránek. Umožňuje definovat nadpisy, odstavce, obrázky, výčty, seznamy a formátovat text a jinak definovat vzhled a strukturu WWW stránky. >> detail

HTTP

počítače: HTTP je zkratka pro 'HyperText Transport Protocol'. Jedná se o komunikační protokol používaný na celosvětové počítačové síti Internet pro přenos dat. V počátcích vývoje internetu sloužil pouze pro přenášení internetových stránek (hypertextových dokumentů). Dnes však tento protokol dokáže přenášet i další data jako jsou obrázky nebo video.. >> detail

hubertus

"teplý plášť, původně myslivecký; huberťák" . >> detail

hucul

plemeno malého horského koně původem z Karpat, huculský kůň . >> detail

HUD

počítače, technologie: zkratka pro anglické: Head Up Display; doslova česky: display (displej) v čelním pohledu. Jedná se o typ průhledného displaye, který zobrazuje uživateli data tak, aniž by musel odvracet pohled na přístrojovou desku atd. Využívá se v moderních stíhacích letounech (pro ně byl vyvinut), počítačových hrách (simulujících je) a moderních automobilech, kde jsou data promítána na čelní sklo.. >> detail

hugenot [igenot]

francouzský stoupenec calvinova učení . >> detail

hula-hup

módní tanec 60. let 20. století s vířivým pohybem boků, popřípadě s obručí kolem nich . >> detail

hulán

"1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec" . >> detail

húlava

"1. prudký nárazovitý vítr trvající často jen několik minut; 2. hulava- mračno, přeháňka, přeháňkové počasí" . >> detail

human reletions [hjúmn rilejšnz]

"1. mezilidské vztahy; 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: loft, kongelace, petechie, dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.