Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 551 - 560

hulán

"1. jízdní voják, ulán; 2. český lidový tanec" . >> detail

húlava

"1. prudký nárazovitý vítr trvající často jen několik minut; 2. hulava- mračno, přeháňka, přeháňkové počasí" . >> detail

human reletions [hjúmn rilejšnz]

"1. mezilidské vztahy; 2. směr sociální a personální politiky zabývající se mezilidskými vztahy" . >> detail

humanista

"lidumil, humánní člověk; odborník v humanitních vědách" . >> detail

humanita

"lidskost; lidumilnost, láska k člověku, člověčenství" . >> detail

humanitární

lidský, lidumilný, humánní, humanitní . >> detail

humanitní

"vztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární" . >> detail

humanizace, humanisace

polidštění, zlidštění, zušlechťování lidské povahy . >> detail

humanizmus, humanismus

"uznání hodnot člověka a lidskosti; kulturněhistorický směr renezance" . >> detail

humánní

lidský, humanitární, humanitní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.