Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 571 - 580

humr

velký mořský korýš s klepety, lovený pro chutné maso, homar . >> detail

humus

souhrn organických látek v půdě . >> detail

hungaristika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou maďarského národa . >> detail

hunt

"1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu" . >> detail

hunter [hantr]

"1. honební kůň chovaný zejm. v Anglii a Irsku; 2. lovecký pes" . >> detail

huntovat

ničit, kazit . >> detail

hurdiska

dutá cihla určená zejm. pro stropní konstrukce . >> detail

hurikán

"místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v severních částech Atlantského oceánu; uragán" . >> detail

huriska

"1. krásná, věčně mladá dívka v ráji; 2. Milostnice" . >> detail

hurónský

hlučný, divoký . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.