Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 51 - 60

halo

"světelný kruh kolem zdroje světla, kolo; kruh, prstenec kolem něčeho, odlišující se barvou od okolí" . >> detail

halo-

první část složených slov mající význam sůl, solný . >> detail

haló-efekt

zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu . >> detail

halobiont

slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy . >> detail

halofilní

slanomilný . >> detail

halofobní

slanobojný, vyhýbající se slaným půdám . >> detail

halofyt

slanomilná rostlina . >> detail

halogen

chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků . >> detail

halogenace

chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny . >> detail

halogenid

binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.