Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 591 - 600

hydrant

nástavec vodovodního potrubí umožňující odběr vody ve větším množství . >> detail

hydratace

"1. slučování látky s vodou nebo její zabudování do krystalu, hydratizace; 2. lék. Zavodnění" . >> detail

hydratura

stupeň nasycení rostliny vodou . >> detail

hydraulický

"1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky" . >> detail

hydraulika

"1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení" . >> detail

hydremie

normální množství vody v krevní plazmě . >> detail

hydrid

sloučenina vodíku s jinými chemickými prvky . >> detail

hydro-

první část složených slov mající význam voda, vodní . >> detail

hydroalternátor

alternátor poháněný vodní turbínou . >> detail

hydrobeton

vodotěsný a málo nasákavý beton pro vodní stavby . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.