Slovník cizích slov .net

h - výpis slov 601 - 610

hydrobiologie

obor studující organizmy žijící ve vodě . >> detail

hydrobiont

organizmus vázaný na vodní prostředí . >> detail

hydrobus

menší říční osobní loď se sedadlovým uspořádáním k rychlé místní přepravě cestujících . >> detail

hydrocefalie

nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostoru, vodnatelnost mozku, hydrocefalus . >> detail

hydrocefalus

nahromadění mozkomíšního moku v nitrolebním prostom, vodnatelnost mozku, hydrocefalie . >> detail

hydrodynamika

nauka o pohybu kapalin . >> detail

hydroelektrárna

vodní elektrárna . >> detail

hydroenergetika

technický obor zabývající se využitím vodní síly . >> detail

hydrofilní

schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný . >> detail

hydrofobie

"1. chorobný strach z vody; 2. neschopnost látky zadržovat vodu" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.